Browsing: ASz-21

Na przełomie lat 40. i 50. we wszystkich państwach sowieckiej strefy wpływów jedynymi dostępnymi samolotami pasażersko-transportowymi były pamiętające okres przedwojenny…