Przeglądasz: 240 mm

Podczas II wojny światowej amerykanie bardzo intensywnie korzystali z wsparcia artyleryjskiego. Oprócz standardowych haubic, bardzo często korzystali z ciężki holowanych…