Browsing: 1952

Zaprojektowany na początku lat 50. myśliwiec przechwytujący Jakowlew Jak-25 był pierwszym radzieckim myśliwcem przeznaczonym do…