24 maja w Olsztynie odbędzie się konferencja naukowa pt. I Studencko-Doktoranckie Forum Bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo w XXI wieku – wymiar lokalny, regionalny, państwowy i międzynarodowy”, organizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nasz portal objął konferencję patronatem medialnym.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UWM przy współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt. I Studencko-Doktoranckie Forum Bezpieczeństwa “Bezpieczeństwo w XXI wieku – wymiar lokalny, regionalny, państwowy i międzynarodowy” Konferencja odbędzie się 24 maja 2014 roku (sobota) w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Szrajbera 11). Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UWM (www.facebook.com/knbnuwm)

Miejsce obrad: Instytut Nauk Politycznych UWM

Olsztyn, ul. ks. F. Szrajbera 11

Data 24 maja 2014

 

 • godz. 9.00-10.00 Rejestracja uczestników oraz kawa i herbata (sala 209)
 • godz. 10.00-11.15Otwarcie konferencji oraz wystąpienia inauguracyjne (sala 217)

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych – prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego – dr Wojciech Kotowicz

Przewodniczący Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego – Wojciech Lichota

dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polityka wschodnia w aspekcie bezpieczeństwa w ujęciu historycznym i geopolitycznym

dr hab. Marcin Chełminiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Role obwodu kaliningradzkiego w rosyjskich koncepcjach bezpieczeństwa narodowego

dr Waldemar Tomaszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wykonywanie przez Prezydenta RP zadań w zakresie bezpieczeństwa państwa w warunkach wspólnotowych

dr Wojciech Kotowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Teoretyczne i praktyczne implikacje Apokalipsy Zombie w teoriach stosunków międzynarodowych

 • godz. 11.15-11.30 Przerwa kawowa (sala 209)
 • godz. 11.30-13.45 Obrady w panelach i dyskusja
 • I Panel, moderator dr Waldemar Tomaszewski (sala 217)

Cyberprzestępczość, cyberterroryzm oraz inne determinanty bezpieczeństwa narodowego

Wprowadzenie do tematu przez moderatora

Kinga Długołęcka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Współczesne zagrożenie – cyberterroryzm

Ewa Gizińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kradzież tożsamości i stalking czyli cyberprzestępstwa w nowej odsłonie

Wojciech Sowul, Patryk Szczubełek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Bezpieczeństwo w sieci w obliczu działalności grup cyberprzestępczych

Marta Szulińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wojna informacyjna jako cyberzagrożenie w środowisku bezpieczeństwa

Mgr Monika Renata Chmielińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Przestępczość zorganizowana a bezpieczeństwo jednostki

Aleksandra Łaskarzewska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Zagrożenia ekonomiczne wyzwaniem dla współczesnego państwa

 • godz. 12.30-12.45 Przerwa kawowa (sala 209)

Marta Suchocka, Paulina Magda Zackiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Cyberterroryzm współczesnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa

Mgr Paweł Żotkiewicz, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Bezpieczeństwo państwa a inwigilacja rządowa – zwalczanie przestępczości czy prywatności w cyberprzestrzeni?

Mgr Magdalena Baranowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Drony – służą pomocą czy atakują i inwigilują?

Piotr Bernacki, Uniwersytet Jagielloński, Problem robotyzacji wojny

Mgr Beata Woźniak-Krawczyk, Uniwersytet Gdański, Wojny hybrydowe w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego

Katarzyna Gromotowicz, Agnieszka Piendyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski 

 • II Panel, moderator dr Wojciech Kotowicz (sala 104)

Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa Polski w wymiarze lokalnym
i krajowym

Wprowadzenie do tematu przez moderatora

Adrianna Tymieniecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Policja jako gwarant zapewniający bezpieczeństwo społeczności lokalnej

Mgr Ewelina Tyszka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska polityka bezpieczeństwa narodowego w postulatach Ruchu Narodowego

Joanna Rybicka-Ziarko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stróże porządku publicznego czy budżetu jednostek samorządu terytorialnego, czyli o zasadności utrzymywania instytucji straży gminnej (miejskiej) w Polsce

Mgr Daniel Pruchniewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Bezpieczeństwo energetyczne Polski – realne spojrzenie na gaz łupkowy i energię odnawialną

Andrzej Bochniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Rola i zadania Straży Miejskiej realizowane na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej

Jarosław Kaczorek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Rola Straży Granicznej

Konrad Lofek, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Siły Zbrojne RP jako przykład instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

 • godz. 12.30-12.45 Przerwa kawowa (sala 209)

Wojciech Lichota, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Państwowe Ratownictwo Medyczne jako składowa bezpieczeństwa narodowego

Krystian Mamzer, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Współpraca Centralnego Biura Śledczego z komendami powiatowymi Policji w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej

Marta Wierzbicka, Przemysław Pękała, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Obrona cywilna w Polsce – od czasu odzyskania niepodległości do czasów współczesnych

Agnieszka Półtorak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Bezpieczeństwo społeczności lokalnej

Mgr Maciej Zasada, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Działalność Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie – lokalny wymiar bezpieczeństwa publicznego

Mgr Iwona Badaczewska, Wojciech Waszak, Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Państwowa  Straż Pożarna jako element krajowego systemu zarządzania kryzysowego

Kamil Bisaga, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Policja w systemie zarządzania kryzysowego

 • III Panel, moderator dr hab. Marcin Chełminiak (sala 228)

Współczesne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego – teorie i praktyka przeciwdziałania

 

Wprowadzenie do tematu przez moderatora

Paulina Bagińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Piractwo i terroryzm morski XXI wieku

Sylwia Katarzyna Gajewska, Martyna Juchimowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Żywe bomby – terroryzm samobójczy jako jedna z najgroźniejszych form ataku terrorystycznego

Mgr Maciej Kasprzyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wybrane aspekty interpretowania i analizowania zjawiska terroryzmu za pomocą filozoficznego warsztatu badawczego

Klaudia Kowalska, Łukasz Płochocki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Terroryzm jako zagrożenie asymetryczne XXI wieku

Tomasz Kowalski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Terroryzm jako zjawisko społeczne

Beata Michałowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Hezbollah – terroryści czy bojownicy o wolność?

 • godz. 12.30-12.45 Przerwa kawowa (sala 209)

Julia Pielak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Opór niekierowany jako nowa forma zagrożenia terroryzmem w XXI wieku

Olga Spychalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zagrożenie z powietrza – terroryzm lotniczy na świecie

Aneta Prawdzik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Handel ludźmi jako naruszenie praw kobiet. Psychologiczna sytuacja ofiary handlem ludźmi

Mgr Malwina Ewa Kołodziejczak, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Pojęcie wojny i terminów pochodnych w świetle uregulowań prawnych

Damian Augustyniak,  Justyna Cherchowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Terroryzm i przestępczość międzynarodowa. Powiązania i współpraca. Przegląd wybranych organizacji terrorystycznych

Robert Kobryński, Akademia Obrony Narodowej, Bezpieczeństwo państw jako funkcja rywalizacji geopolitycznej

 • IV Panel, moderator dr Wojciech T. Modzelewski (sala 213)

Wieloaspektowość bezpieczeństwa państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Wprowadzenie do tematu przez moderatora

Małgorzata Kowalewska, Katarzyna Karwowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Community policing – wpływ na przestępczość i budowanie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie

Beata Belica, Uniwersytet Gdański, Regionalnei międzynarodowe implikacje konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 1987-1994. Wpływ intifady na geopolityczne przeobrażenia w regionie

Patryk Bukowski, Uniwersytet Gdański, Wpływ niestabilności podaytonowskiej Bośni i Hercegowiny na bezpieczeństwo Bałkanów

Mgr Grzegorz Klein, Akademia Obrony Narodowej, Świat „po Krymie” – powrót realizmu w stosunkach międzynarodowych

Katarzyna Pietrewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Multikulturalizm we współczesnym świecie – zagrożenie dla wspólnot narodowych czy forma zróżnicowania państw jednolitych?

Paweł Schmidt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Siły Zbrojne jako czynnik (de)stabilizujący państwo. Casus Turcji i Egiptu

 • godz. 12.30-12.45 Przerwa kawowa (sala 209)

Mgr Kamil Sygidus, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Youth bulge. Demografia czynnikiem destabilizującym sytuację wewnętrzną państw arabskich?

Mgr Sylwia Piotrowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Deregulacja postanowień EKPCz w czasie konfliktu zbrojnego

Mgr Dariusz Brakoniecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prywatyzacja bezpieczeństwa. Wstęp do rozważań

Magdalena Pyra, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Rozwój odnawialnej energii szansą dla Europy na uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji

Mgr Krystyna Joanna Świdzińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście odnawialnych źródeł energii

Mateusz Tubisz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Skuteczność sankcji ekonomicznych jako element gwarancji bezpieczeństwa państwa

 • V Panel, moderator dr Marcin Kazimierczuk (sala 220)

Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka oraz zasady działania organów władzy publicznej podczas sytuacji kryzysowych

Wprowadzenie do tematu przez moderatora

Anna Wycichowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Organizacja zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych

Mgr Karol Zadunajski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wdrażanie numeru alarmowego 112 w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego

Mgr Patrycja Jarząbek-Krysiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Media w zarządzaniu kryzysowym

Jolanta Kozikowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ewakuacja ludzi, zwierząt, mienia  z miejsca masowego zagrożenia

Mgr Marzena Lipińska-Bugaj, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Faktyczna ochrona osób i mienia na przykładzie najprężniej działających agencji ochrony osób i mienia w Polsce

Olga Łobacz, Agnieszka Meredyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Potencjał wykorzystywany do zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych

 • godz. 12.30-12.45 Przerwa kawowa (sala 209)

Hanna Renata Meler, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Potrzeby zaopatrzeniowe ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych (zagadnienia wybrane)

Mgr Diana Marta Mościcka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Współpraca mass mediów, polityków i jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe

Anna Nackowska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Rola Obrony Cywilnej w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa

Michał Ogrodniczak, Joanna Ryba, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wykorzystanie możliwości oprogramowań geodezyjnych w zarządzaniu kryzysowym

Dominik Grzybowski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Analiza bezpieczeństwa funkcjonowania Metra Warszawskiego

Konrad Zawadzki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Transport materiałów niebezpiecznych – analiza ryzyka na przykładzie transportu drogowego

 • godz. 13.45-14.00 Podsumowanie obrad (sala 217)
 • godz. 14.30-15.30 Obiad (Stołówka Kwadrans, Kortowo)
I Studencko-Doktoranckie Forum Bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo w XXI wieku – wymiar lokalny, regionalny, państwowy i międzynarodowy”

I Studencko-Doktoranckie Forum Bezpieczeństwa
„Bezpieczeństwo w XXI wieku – wymiar lokalny, regionalny, państwowy i międzynarodowy”

Podziel się.

O autorze

Michał Banach

Gdybym miał spisać wszystkie swoje zainteresowania to nie starczyłoby mi życia. Głównie interesuję się historią, militariami i techniką a także fotografią, ale lista ta mogłaby być znacznie dłuższa. Skończyłem studia na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.