Na świecie można znaleźć wiele miejsc, w których czas dosłownie się zatrzymał. Opuszczone obiekty przemysłowe, bazy wojskowe, czy też zapomniane miejsca i relikty przeszłości. Jednym z takich miejsc jest niewielkie miasteczko Cziatura i niesamowity system kolejek linowych, stanowiący relikt czasów stalinowskich.

Cziatura to niewielkie miasteczko w środkowej Gruzji, położone na zboczach doliny utworzonej przez rzekę Kwirila. W XIX wieku odkryto na tych terenach olbrzymie złoża manganu i węglanów, tym samym zamieniając  senną mieścinę w olbrzymi ośrodek przemysłowy. W szczytowym okresie rozwoju miasta w latach 50. i 60. miejscowe kopalnie odpowiadały za wydobycie około 60% rudy manganu na świecie.

Kolejka linowa w Cziatura (fot. Amos Chapple/Rex Features)

Kolejka linowa w Cziatura (fot. Amos Chapple/Rex Features)

Miasteczko zaczęło się szybko rozwijać wzdłuż rzeki. Powodowało to wiele problemów, ponieważ kopalnie znajdowały się na zboczach doliny powyżej reszty zabudowań. Z czasem część zabudowy mieszkalnej i użytkowej również ulokowano na zboczach.

Zarówno mieszkańcy jak i pracownicy kopalni spędzali coraz więcej czasu przemieszczając się między kopalniami a swoimi miejscami zamieszkania. Wpływało to negatywnie na produktywność, co w czasach socjalizmu w ZSRR było nie do pomyślenia.

Wagoniki kolejki w 2013 roku (fot. David Mdzinarishvili)

Wagoniki kolejki w 2013 roku (fot. David Mdzinarishvili)

W związku z tym w latach 50. miejscowe władze rozpoczęły budowę olbrzymiej sieci kolejek linowych łączących poszczególne części miasta i oba brzegi rzeki przebiegającej przez miasto. Przez kolejne lata system rozbudowywano, ale starsze wagoniki i systemy pozostawały bez zmian. Oznacza to, że większość z nich nie posiada systemów zabezpieczających.

Jedne z kilku działających wagoników kolejki linowej w Czaturii (fot. innagruzja.blogspot.com)

Jedne z kilku działających wagoników kolejki linowej w Czaturii (fot. innagruzja.blogspot.com)

Można wyróżnić kilka działających jeszcze systemów kolejek linowych. Najstarsze składają się z dwóch wagoników zawieszonych na jednej linie, w których działa mechanizm przeciwwagi. Inny system składa się z dwóch oddzielnych lin na której zawieszone są wagoniki.

Wagonik nr. 25. Prawdopodobnie najstarszy działający wagonik, zdjęcie z lat 50-tych i współczesne (fot. Georgian Manganese Holdings)

Wagonik nr. 25. Prawdopodobnie najstarszy działający wagonik, zdjęcie z lat 50. i współczesne (fot. Georgian Manganese Holdings)

W latach 80-tych miasteczko straciło na znaczeniu, a większość zakładów i kopalni w mieście zamknięto. Coraz więcej osób zaczęło wyjeżdżać z liczącego niegdyś kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miasta. Pod koniec lat osiemdziesiątych liczba mieszkańców spadła do 30 000, a obecnie wynosi około 19 000.

Kolejka linowa w Cziatura (fot. Amos Chapple/Rex Features)

Kolejka linowa w Cziatura (fot. Amos Chapple/Rex Features)

1 2
Podziel się.

O autorze

Michał Banach

Gdybym miał spisać wszystkie swoje zainteresowania to nie starczyłoby mi życia. Głównie interesuję się historią, militariami i techniką a także fotografią, ale lista ta mogłaby być znacznie dłuższa. Skończyłem studia na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.