Podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii zbudowano bardzo wiele stacji radarowych, które wykorzystywano do wykrywania niemieckich samolotów zbliżających się do Wysp. Po wojnie wraz z rozwojem technologii radarowej wiele z nich było nieprzydatnych i z czasem rozbierano je. Jedną z takich stacji jest RAF Stenigot w hrabstwie Lincolnshire.

Stacja radarowa RAF Stenigot powstała w 1938 roku w ramach programu rozbudowy sieci radarowej wzdłuż wybrzeża Wielkiej Brytanii (tzw. Chain Home). Składająca się z 8 masztów stacja służyła do wykrywania maszyn zbliżających się w kierunku Sheffield i Nottingham. Podczas II wojny światowej wykrywano głównie maszyny niemieckich Luftflotte 2 Luftflotte 5. Obiekt znajduje się niedaleko miejscowości Stenigot, w pobliżu Donington on Bain w hrabstwie Lincolnshire.

RAF Stenigot już po modernizacji

RAF Stenigot już po modernizacji

Po wojnie stacja dalej była wykorzystywana jako radar wczesnego ostrzegania, będący częścią systemu NATO. W 1959 roku stację poddano znacznej modernizacji w ramach programu ACE High. W trakcie prac usunięto część wież i zastąpiono je olbrzymi talerzami. System wykorzystywano w tej formie do lat 80. kiedy to cały program ACE High zamknięto jako przestarzały.

Po kilku latach podjęto decyzję o rozebraniu stacji. Do 1996 roku zlikwidowano większość obiektów, pozostawiając jedynie wieżę radiową oraz zdjęcie z stanowisk talerze, które następnie pozostawiono własnemu losowi na pobliskim polu. Mimo iż stacja RAF Stenigot przestała być częścią brytyjskiego systemu radarowego, obiekt cały czas pozostał w rękach wojska.

RAF Stenigot (fot. russellstreet/Flickr.com)

RAF Stenigot (fot. russellstreet/Flickr.com)

Leżące na polu talerze przyciągają cały czas eksploratorów i fotografów. Chociaż oficjalnie wejście na teren obiektu jest niemożliwe, przechodząc przez pola można śmiało dojść do pozostałości stacji. Warto dodać, że maszt radiowy jest cały czas wykorzystywany przez RAF Aerial Erector School.

RAF Stenigot (fot. DigiTaL NomAd/Flickr.com)

RAF Stenigot (fot. DigiTaL NomAd/Flickr.com)

Podziel się.

O autorze

Michał Banach

Gdybym miał spisać wszystkie swoje zainteresowania to nie starczyłoby mi życia. Głównie interesuję się historią, militariami i techniką a także fotografią, ale lista ta mogłaby być znacznie dłuższa. Skończyłem studia na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.