Transport morski jest współcześnie jednym z najważniejszych. Tysiące frachtowców, kontenerowców i innych typów statków codziennie transportują miliony ładunków na całym świecie. Gospodarki wszystkich państw, nawet nie mających bezpośredniego dostępu do morza, nie mogłyby funkcjonować bez transportu morskiego. Żeby obsłużyć tak wielki ruch, potrzebne są olbrzymie porty. Wyposażone w odpowiednią infrastrukturę rozładowują tysiące statków rocznie.

Największym portem handlowym na świecie jest port w Szanghaju. Uruchomiony w 1842 roku na przestrzeni lat rozrósł się do rangi jednego z najważniejszych portów regionu. Gdy pod koniec lat 40-tych w Chinach do władzy doszli komuniści, ruch w porcie zmniejszył się bardzo mocno. Przez kolejne lata utrzymywał się na niskim poziomie, aż do 1991 roku, kiedy władze zmieniły przepisy na tyle, aby ułatwić handel międzynarodowy. Do 2005 roku zbudowano nową potężną infrastrukturę, pozwalającą na przyjmowanie coraz większej ilości statków a w kolejnych latach ruch w porcie znacząco się zwiększał. Port w Szanghaju ma powierzchnię 4 km2.

W 2010 roku port w Szanghaju prześcigając o 500 000 TEU port w Singapurze stał się największym pod względem obsługiwanego ruchu portem na świecie. W 2013 roku w Szanghaju załadowano lub rozładowano ponad 33 miliony TEU.Ponad dwukrotnie więcej niż w 2004 roku!

TEU to jednostka miary równa jednemu kontenerowi o długości 20 stóp (20 x 8 x 8,5 stopy, czyli 6,10 x 2,44 x 2,59 metra). Obecnie kontenery używane w handlu morskim są często dwukrotnie większe, mimo to jednostka TEU jest dalej używana do określania ich rozmiarów.

Port w Szanghaju zlokalizowany jest blisko rzeki Jangcy, dzięki czemu jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym. Dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu port może przyjmować największe kontenerowce na świecie. Na przykład takie jak wprowadzony do służby w styczniu 2015 roku MSC Oscar, największy kontenerowiec na świecie o długości 395 metrów, mogący zabrać na pokład ładunek około 19 254 TEU.

MSC Oscar - największy kontenerowiec na świecie

MSC Oscar – największy kontenerowiec na świecie

W praktyce port w Szanghaju to kilka portów połączonych razem. Jednym z najważniejszych jest port Jangsan. Port znajduje się na wyspie a z lądem połączony jest długim na 32,5 km mostem Donghai, uruchomionym 1 grudnia 2005 roku. Jest to jeden z najdłuższych mostów na świecie. Port ten jest cały czas rozbudowywany.

Most Donghai

Most Donghai

Port w Szanghaju to dosłownie małe miasto, w którym zamiast budynków stoją wysokie sterty kontenerów.