Niegdyś jedna z największych kopalni węgla w Wielkiej Brytanii, produkująca 1 mln ton węgla rocznie, w latach 70. została zamknięta z powodów ekonomicznych. Przez krótki czas w Chatterley Whitfield funkcjonowało muzeum górnictwa, ale obecnie cały teren jest zamknięty.

Historia znajdującej się na obrzeżach Chell w hrabstwie Staffordshire kopalni Chatterley Whitfield sięga według różnych źródeł nawet XIII wieku, gdy po raz pierwszy w tym rejonie zaczęto wydobywać węgiel. Aż do XIX wieku wydobycie miało jednak charakter niezorganizowany. Dopiero wraz z nadejściem ery przemysłowej i rosnącym popytem na węgiel utworzono w tym miejscu jedną kopalnię pod nazwą Chatterley Whitfield.

Chatterley Whitfield (fot. PentlandPirate/Flickr.com)
Chatterley Whitfield (fot. PentlandPirate/Flickr.com)

Lokalne złoża węgla były stosunkowo łatwe w wydobyciu, dzięki czemu kopalnia rozwijała się bardzo szybko. Niestety w 1876 roku doszło do przeinwestowania w modernizację kopalni, oraz do zmian w przepisach i recesji na rynku, które sprawiły, że kopalnia stanęła na skraju bankructwa. Gdyby tego było mało, 7 lutego 1881 roku w jednym z szybów kopalni doszło do wypadku i pożaru, w wyniku którego zginęły 24 osoby pracujące w szybie (w tym dzieci). Szyb musiał zostać zalany, a następnie zamknięty z powodu zawalenia się części wyrobiska i szybu.

W 1882 roku za sprawą Edwarda Brownfielda Waina sytuacja kopalni zaczęła się poprawiać. Zmieniono system pracy, dzięki czemu wydobycie znowu zaczęło przynosić zyski. Po wyjściu z trudnej sytuacji, przyszłość kopalni zaczęła rysować się bardzo pozytywnie. W 1899 roku wydobycie wzrosło do 950 000 ton węgla rocznie. Wraz z Wielkim Kryzysem 1929 roku część kopalni czasowo wyłączono, ale już w połowie lat 30. sytuacja wróciła do normy, a w 1937 i 1938 roku wydobycie wzrosło do 1 mln ton rocznie, a w kopalni zatrudnionych było ponad 4000 górników. Równocześnie cały czas prowadzono prace modernizacyjne w infrastrukturze kopalni oraz uruchamiano kolejne szyby.

Chatterley Whitfield (fot. PentlandPirate/Flickr.com)
Chatterley Whitfield (fot. PentlandPirate/Flickr.com)

Po II wojnie światowej nastąpiła kolejna seria modernizacji infrastruktury, jednak działania te nie przyniosły już polepszenia rentowności kopalni. Zapotrzebowanie na węgiel systematycznie spadało i w samym tylko 1965 roku wydobyto 408 000 ton węgla. W 1974 roku podjęto decyzję o przeniesieniu nakładów na rozwój pobliskiej kopalni Wolstanton Colliery, która łączyła się podziemnymi korytarzami z Chatterley Whitfield. Ostatecznie 16 stycznia 1976 roku Chatterley Whitfield została zamknięta.

Nie oznaczało to jedna końca kopalni, ponieważ za sprawą wolontariuszy, 25 marca 1977 roku rozpoczęto proces przekształcania niegdyś jednej z największym kopalni w Wielkiej Brytanii w muzeum górnictwa. Oficjalne otwarcie podziemnej trasy turystycznej miało miejsce w 1979 roku. Niestety w 1986 roku muzeum zamknięto. Głównym powodem było zamknięcie okolicznych kopalni, które oprócz wydobycia, zajmowały się odpompowywaniem wód gruntowych z szybów kopalni Chatterley Whitfield, oraz zapewniały wentylację, zapobiegającą gromadzeniu się metanu. Koszty obsługi tych systemów były za duże dla muzeum.

Chatterley Whitfield (fot. Halfmonkey/Wikimedia Commons)
Chatterley Whitfield (fot. Halfmonkey/Wikimedia Commons)

20 sierpnia 1986 roku uruchomiono skróconą wersję trasy turystycznej, które pozostawała dostępna dla zwiedzających do 9 sierpnia 1993 roku, kiedy to ostatecznie zamknięto muzeum. Od tego czasu tereny dawnej kopalni są zamknięte dla turystów, a właściciel dba o to, aby nikt nie wchodził do starych budynków, których stan techniczny grozi zawaleniem. Raz do roku organizowany jest jednak zjazd członków stowarzyszeń i górników związanych z kopalnią.

Sporo zdjęć kopalni można znaleźć pod TYM oraz TYM linkiem.

Wspieraj SmartAge.pl na Patronite
Udostępnij.