Z okazji dnia dziecka postanowiliśmy zorganizować mały konkurs. Nagrodzimy 3 osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytania konkursowe. Do wygrania książka Plan Andersa, Piotra Langenfelda od wydawnictwa Warbook. Pytania i regulamin konkursu znajdziecie poniżej!

Poprawne odpowiedzi na pytania należy przesłać do 14 czerwca 2015 roku na adres mailowy kontakt@smartage.pl!

Pytania

 1. Podaj typ najlepiej uzbrojonej wersji czołgu średniego M4 Sherman, używanego podczas II wojny światowej przez polskich żołnierzy.
 2. Który polski korpus zdobywał Monte Cassino w 1944 roku i kto był jego dowódcą?
 3. Jak nazywał się największy polski okręt podwodny podczas II wojny światowej?

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest redakcja portalu SmartAge.pl.
 2. Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Warbook.
 3. Zgłoszenia udziału w konkursie oraz odpowiedzi na pytania należy przesyłać do 14 czerwca 2015 r. do końca dnia.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe, swoje imię i nazwisko oraz kontaktowy adres mailowy na skrzynkę mailową redakcji  – kontakt@smartage.pl.
 6. Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie.
 7. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie redakcji i administracji portalu SmartAge.pl.
 8. Nagrodami w konkursie są 3 książki Plan Andersa, autorstwa Piotra Langenfelda, wydane przez wydawnictwo Warbook.
 9. Nagrody zostaną przyznane3 osobom wylosowanych spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy poprawnie odpowiedzą na pytania konkursowe.
 10. Zwycięzcy konkursu otrzymają drogą mailową powiadomienie o zwycięstwie wraz z prośbą o przesłanie danych adresowych na który zostaną wysłane nagrody.
 11. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – art. 31 ust. 1 (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) przez redakcję portalu SmartAge.pl  jedynie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród i publikacji imienia i nazwiska zwycięzców.
 12. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu oraz przyznawanych nagrodach.
Podziel się.

O autorze

SmartAge.pl

SmartAge.pl - Portal ludzi ciekawych świata powstał w 2014 roku. Na stronie znajdziecie liczne artykuły, ciekawostki, recenzje, wywiady, oraz wiele więcej. Piszemy o rzeczach znanych i nieznanych, o tym co było pierwsze, największe, najlepsze, albo też ostatnie, najmniejsze i najgorsze. Wszystko to podane w ciekawej i zwięzłej formie. SmartAge.pl jest zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem ISSN 2391-7342