ZSRR

Informacje na temat potencjału radzieckich sił zbrojnych biorących udział w inwazji na Polskę nie są zbyt dokładne. Rosjanie oficjalnie nie podali żadnych danych, a ze względu na olbrzymie ilości sprzętu wojskowego w ZSRR w 1939 roku, ciężko jest jednoznacznie ocenić jaka jego część znalazła się 17 września w Polsce. Pewnym jest, że sowieci posiadali olbrzymią przewagę ilościową nad Wojskiem Polskim w całości. Niestety 17 września 1939 roku na wschodniej granicy Polski nie było praktycznie żadnych oddziałów, które mogłyby nawiązać walkę z oddziałami radzieckimi.

Podstawowymi radzieckimi czołgami były T-26 i BT-7

Podstawowymi radzieckimi czołgami były T-26 i BT-7

Taktyka walki

Wojsko Polskie posiadało plany obronne stosunkowo dobrze uwzględniające potencjał niemieckich sił zbrojnych. Niestety opracowano je w oparciu o doświadczenia z wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921. Konflikt ten nie przypominał innych konfliktów, ze względu na specyfikę stosowanego uzbrojenia oraz teatr działań – wschodnia Polska nie sprzyjała wykorzystaniu dużych ilości wojsk pancernych.

Dodatkowo wszystkie działania obronne oparte były na założeniu, że Francuzi rozpoczną działania zbrojne przeciwko Niemcom w ciągu kilku tygodni od wypowiedzenia wojny. W związku z tym plan obronny zakładał jak najdłuższe powstrzymywanie atakujących oddziałów Niemieckich i równoczesną mobilizację. Plany nie zakładały ataku na wschodniej granicy.

Niemieckie oddziały przekraczające rzekę

Niemieckie oddziały przekraczające rzekę

Niemcy chociaż byli świadomi swojej przewagi nad Wojskiem Polskim, nie do końca znali rozmieszczenie polskich oddziałów. Dotyczyło to zwłaszcza lokalizacji lotnisk polowych oraz punktów obrony i umocnień. Niewiedza ta nie miała dużego wpływu na przebieg walk, ale uratowała część polskich sił przed zniszczeniem w pierwszych dniach walk.

Niemieckie oddziały planowały przeprowadzenie szybkich ataków na głównych kierunkach walk, które doprowadziłyby do zamknięcia w okrążeniu większości polskich oddziałów. Ataki miały być szybkie, ze względu na obawę przed atakiem Francji. Taktyka ta nazywana była Blitzkriegiem, jednakże z punktu widzenia taktycznego, dopiero walki we Francji a później atak na ZSRR prezentował blitzkrieg.

Oddziały sowieckie atakowały bez większego planu, kierując się na główne miasta i węzły komunikacyjne, ponieważ Rosjanie wiedzieli o słabej obronie na wschodniej granicy Polski.

Polski żołnierzy uzbrojony w karabin wz.28

Polski żołnierzy uzbrojony w karabin wz.28

1 2 3 4 5 6 7 8
Podziel się.

O autorze

Gdybym miał spisać wszystkie swoje zainteresowania to nie starczyłoby mi życia. Głównie interesuję się historią, militariami i techniką a także fotografią, ale lista ta mogłaby być znacznie dłuższa. Skończyłem studia na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.