Rozwój odnawialnych źródeł energii pociąga za sobą również rozwój firm specjalizujących się w budowie np. turbin wiatrowych. Powstają one zarówno na lądzie jak i na wodzie, i to właśnie morskie turbiny wiatrowe powstają w najciekawszy sposób. Do ich budowy wykorzystuje się statki nazywane jackup ship/platform.

Jackup to tzw. statek samo-podnośny czyli specjalna jednostka pływająca wyposażona w specjalne nogi pozwalające na podniesienie jednostki na kilkadziesiąt metrów nad wodę w celu zmontowania turbiny wiatrowej. Jednostki te mają różne konstrukcje. Część z nich przypomina tradycyjne statki, inne są po prostu barkami które trzeba doholować na miejsce budowy farmy wiatrowej.

Statki samo-podnośne Sea Installer i Pacific Orca

Statki samo-podnośne Sea Installer i Pacific Orca

Ze względu na ilość farm wiatrowych, jednostek tego typu powstaje bardzo dużo. Wśród wielu stoczni zajmujących się budową statków samo-podnośnych jest np. firma Crist zajmująca część dawnej Stoczni Gdyńskiej.

Friedrich Ernestine i Victoria Mathias w Bremerhaven

Friedrich Ernestine i Victoria Mathias w Bremerhaven

Niezależnie od producenta, jednostki tego typu posiadają od 4 do 6 nóg, dzięki którym mogą być ustawione stabilnie na dnie. Nośność rzędu kilku tysięcy ton pozwala na przewiezienie nawet kilkudziesięciu turbin wiatrowych w rejon prac. Większość tego typu jednostek posiada również olbrzymie dźwigi służące do montażu elementów.

Bold Tern i inne jednostki specjalistyczne w porcie

Bold Tern i inne jednostki specjalistyczne w porcie

Na kolejnych stronach znajdziecie przegląd kilku wybranych statków samo-podnośnych. Nie są to wszystkie jednostki ani też największe. Ze względu na różnice w ich konstrukcji, oraz fakt, że niektóre z tych statków służą również do obsługi platform wiertniczych nie można ich ze sobą porównać.