Polscy przedsiębiorcy sprowadzają wiele towarów spoza granic Unii Europejskiej, przede wszystkim z Chin. Niezwykle ważne jest prawidłowe rozliczenie podatku z tytułu importu. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to procedura standardowa, drugi zaś to procedura uproszczona. W artykule przedstawiamy garść przydatnych informacji dotyczących tego zagadnienia.

Pierwsze formalności – jak przystąpić do procedury uproszczonej

Sprowadzając towary spoza granic należy zapłacić należny podatek VAT. Przedsiębiorcy nie muszą robić tego od razu, gdyż często łączy się to z ogromnymi kosztami, które przekraczają możliwości finansowe. Rozwiązaniem jest tak zwana procedura uproszczona. Aby móc z niej skorzystać, wymagane jest dopełnienie formalności, między innymi w urzędzie skarbowym oraz agencji celnej.

Po pierwsze należy przedstawić naczelnikowi urzędu celnego zaświadczenie o braku zaległości w opłatach składek, między innymi na ubezpieczenie społeczne oraz przedstawić dokument będący potwierdzeniem posiadania czynnego statusu VAT. Formalność można wypełnić jeszcze w inny sposób, a mianowicie poprzez złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Drugi warunek to pisemne zawiadomienie odpowiednich organów, czyli urzędu celnego oraz skarbowego, o zamiarze rozliczenia podatku w procedurze uproszczonej.

Import towarów w procedurze uproszczonej

Co po dokonaniu importu towarów

Po złożeniu odpowiednich dokumentów w celu ubiegania się o możliwość rozliczenia podatku VAT w procedurze uproszczonej, przedsiębiorca może importować towary. Musi pamiętać jednak o tym że ma tylko 4 miesiące, od czasu gdy powstał obowiązek podatkowy związany z importem, do przedstawienia dokumentów potwierdzających zapłatę podatku. Należy ściśle przestrzegać tego okresu 4 miesięcy, ponieważ niedopełnienie formalności związanych z zapłatą podatku może łączyć się z bardzo surowymi karami. Może pojawić się konieczność zapłacenia całej kwoty podatku na raz wraz z należnymi odsetkami. Poza tym naczelnik urzędu skarbowego może też na okres nawet 36 miesięcy pozbawić możliwości rozliczania towarów w procedurze uproszczonej.

Wsparcie i pomoc w procedurach

Gdy ktoś dopiero zaczyna swoją biznesową drogę i importem towarów spoza granic Unii Europejskiej zajmuje się po raz pierwszy, z pewnością może potrzebować pomocy i wsparcia. Agencja celna to miejsce, które pośredniczy pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem celnym, między innymi w dopełnianiu wszelkich formalności. Dzięki temu można uzyskać wsparcie doświadczonych pracowników.

Wspieraj SmartAge.pl na Patronite
Udostępnij.