Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej jest bezpłatne. Ich rejestracja odbywa się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Natomiast rejestracja spółki handlowej jest płatna.

Opłaty w przypadku zakładania działalności gospodarczej

Spółka handlowa wymaga wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Musi być też wpisana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przy zakładaniu spółki jest podpisywana umowa cywilnoprawna (spółka cywilna) bądź akt notarialny (spółka handlowa). Zarówno za akt notarialny, jak i wpisy do KRS oraz Monitora należy uiścić opłatę. W razie braku gotówki na te opłaty dobrym pomysłem jest pożyczka za darmo.

Wpis do KRS to koszt 500 zł, a ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł. Przy podpisywaniu umowy cywilnoprawnej należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 0,5% wartości wniesionych przez wspólników środków finansowych, tzw. wkładu do firmy.

Zakładanie firmy na podstawie aktu notarialnego wymaga opłacenia notariusza. Wysokość opłat notarialnych jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 29 czerwca 2004 r. Jest zależna od kapitału spółki. Kapitał niższy niż 3 tysiące złotych to taksa 100 zł.

Treść istniejącego wpisu dotyczący firmy można zmienić nieodpłatnie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółka z o.o. poniesie koszt 100 zł za zmianę wpisu.

Jakie formy działalności gospodarczej wybierają Polacy?

Jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną rejestruje się w CEIDG np. przez internet. Działalność jednoosobowa i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są najczęściej wybieranymi formami prawnymi w Polsce.

Zaleta założenia spółki z o.o. to dość niski wymagany kapitał początkowy – 5 tysięcy złotych. Ograniczona odpowiedzialność wspólników za zaciągnięte w ramach firmy zobowiązania to także plus. To firma, a nie poszczególne osoby ponoszą odpowiedzialność.

Podziel się.