Bardzo lubimy wspierać ciekawe i nietypowe wydarzenia i projekty. Jedną z takich właśnie inicjatyw jest Ogólnopolska konferencja naukowa „Żołnierze, rebelianci, kondotierzy i zbrojni. Figury wojowników od Iliady po Call of Duty”. Organizatorem konferencji Ośrodek Badawczy Facta Ficta, współpracujący z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Nasz portal objął konferencję patronatem medialnym. Więcej informacji znajdziecie poniżej, oraz na stronach internetowych: wojownicy2015.wordpress.com, Ośrodek Badawczy Facta Ficta i Żołnierze, rebelianci, kondotierzy i zbrojni. Figury wojowników od Iliady po Call of Duty.

Figura wojownika od wieków stanowiła centrum zainteresowania zarówno literatury, jak i sztuk wizualnych. Wokół takich postaci narastały nie tylko narracje historiograficzne, lecz i mitograficzne, fikcjonalne i fantastyczne, czasem splątane ze sobą tak ściśle, by postaci przez nie opiewane mogły trafić do rozmaitych kanonów i związać się z różnorodnymi kodami estetycznymi. W konsekwencji figura wojownika funkcjonuje współcześnie na wielu poziomach i w wielu rejestrach stylistycznych w literaturze, filmie, komiksie, serialach, grach fabularnych czy grach wideo. Przedmiotem fascynacji stają się nie tylko żołnierze elitarnych jednostek, lecz także rycerze, samurajowie, skrytobójcy, buntownicy, rewolucjoniści i wielu innych. Dlatego też interesować nas będą referaty prezentujące:

 • sposób funkcjonowania i narracyjnej realizacji postaci wojownika w literaturze, filmie, komiksie, serialach, grach fabularnych i grach wideo;
 • reprezentacje figury wojownika / wojowniczki w różnorodnych konwencjach i kodach estetycznych;
 • archetypy i stereotypy wojowników;
 • reinterpretacje mitów i legend związanych z samurajami, rycerzami, herosami, superbohaterami etc.;
 • topikę wojowników (chevalier errant, berserkerzy, samurajowie, ninja, asasyni, najemnicy, gladiatorzy, legioniści, żołnierze sił specjalnych, rycerze Jedi etc.)
 • współczesną fascynację wojownikami i wojskiem w literaturze, filmie, komiksie, serialach, grach fabularnych i grach wideo wraz z jej źródłami;
 • wizje żołnierzy przyszłości w tekstach kultury (np. Halo, Warhammer 40 000, Cyberpunk; Star Wars);
 • historyczne reprezentacje wojowników (np. Rycerze Okrągłego Stołu, krucjaty, dawne formacje wojskowe, rzymscy legioniści) i ich postmodernistyczne trawestacje (np. Zombie SS, 47 Roninów);
 • obrazy wojowników futurystycznych, obcych i pozaziemskich (transformersi, ksenomorfy, predatorzy, mechy, itd.);
 • reinterpretacje figur wojowników z innych niż europejski kręgów kulturowych i przywołania oraz przykłady w literaturze, filmie, komiksie, serialach, grach fabularnych bądź komputerowych
 • metody ukazywania / realizowania choreografii walk, potyczek, bitew czy scen zmagań w literaturze, filmie, komiksie, serialach, grach fabularnych i grach wideo;
 • wizualne prezentacje (np. kostium) modelu wojownika / wojowniczki w literaturze, filmie, komiksie, serialach, grach fabularnych bądź komputerowych.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: wojownicy2015@gmail.com mija 30 czerwca 2015 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowa­nego maszynopisu (maksymalnie do 600 słów).

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją seminarium, w tym zwłaszcza cateringiem, przygotowaniem materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 450 zł, którą należało będzie uiścić do 21 sierpnia 2015 r. Informacje o sposobie organizacji konferencji przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, głównego organizatora konferencji, można odnaleźć na stronie factaficta.org/konferencje.

Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje dwa granty zwalniające z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunkiem otrzymania grantu będzie: 1) pozytywne zrecenzowanie nadesłanego abstraktu przez organizatorów lub wyznaczonych przez nich zewnętrznych recenzentów oraz 2) zgodność tematyczna dorobku aplikanta z profilem konferencji.

Wstęp dla słuchaczy na konferencję jest wolny po uprzednim zarejestrowaniu. Akredytacje prasowe i chęć uczestnictwa biernego prosimy zgłaszać pod adresem wojownicy2015@gmail.com z frazą [Akredytacja] oraz [Rejestracja] w tytule wiadomości.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej antologii artykułów w open accessie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 3.0). Wybrane teksty mogą zostać wytypowane do publikacji w recenzowanym kwartalniku naukowym „Facta Ficta” oraz innych czasopismach, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym.

Głównym organizatorem konferencji jest Ośrodek Badawczy Facta Ficta we współ­pracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje o konferencji będą aktualizowane na stronie wojownicy2015.wordpress.com i na stronie społecznościowej Ośrodka.

Wspieraj SmartAge.pl na Patronite
Udostępnij.