Gruz budowlany to nie bezużyteczny odpad. Po zakończeniu prac remontowych często zastanawiamy się: co z tym gruzem zrobić? Podpowiadamy, jak zagospodarować gruz, żeby było to zgodne z przepisami i pożyteczne.

Gruz jako surowiec wtórny

Rocznie w Polsce wytwarza się ponad 3 mln ton gruzu. Około 80 proc. jest poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane w budownictwie.

W zależności od ilości wygenerowanego gruzu, można go składować w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach lub np. w workach typu big bag w Warszawie. Ich wynajmem zajmują się zakłady komunalne lub prywatne firmy organizujące wywóz gruzu, posiadające uprawnienia i możliwości zagospodarowania gruzu (recyklingu i utylizacji). Pojemniki dostarczane są we wskazane przez klienta miejsce i odbierane po ustalonym okresie, a cena usługi obejmuje podstawienie kontenera, wywóz i przekazanie na składowisko do recyklingu lub utylizacji.

Proces recyklingu gruzu

Recykling gruzu budowlanego to proces wieloetapowy. Zaczyna się on w momencie, kiedy w umówione miejsce podstawiane są kontenery na gruz. Firma wynajmująca kontenery przewozi je w odpowiednie miejsce, gdzie zostaną opróżnione, a zawartość zostanie poddana obróbce:

  • Przesiewanie i sortowanie w celu oddzielenia elementów drewnianych, metalowych i różnych zanieczyszczeń – za pomocą przesiewacza
  • Rozdzielenie przesianego i oczyszczonego gruzu na frakcje
  • Kruszenie maszynowe poszczególnych frakcji do wybranych wymiarów (o średnicy nawet 1 mm) z użyciem kruszarki.

Od tej pory gruz staje się pełnowartościowym surowcem wtórnym gotowym do ponownego wykorzystania.

Wykorzystanie gruzu

Możliwości wykorzystania gruzu

  • Utwardzanie nawierzchni – nasypywanie odpowiedniej warstwy gruzu, dzięki czemu nie ma ryzyka zapadnięcia się samochodu.
  • Wzmacnianie konstrukcji – w formie kruszywa jako podsypka pod kostkę brukową, również stosowanie do produkcji mieszanek betonowych, używanych do wzmacniania fundamentów.
  • Architektura ogrodowa – do zabudowy oczka wodnego, ogródków skalnych, wysypania alejek. Może też znaleźć zastosowanie w drenażu; po wykopaniu dołu zasypuje się go gruzem i deszczówka spadająca z dachu będzie się w nim gromadzić, chroniąc rośliny ogrodowe przed nadmiarem wilgoci

Inne zastosowania gruzu to np. nasypywanie nawierzchni kortów tenisowych, wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych lub produkcja mieszanek asfaltowych.

Przepisy Unii Europejskiej stanowią, że firmy budowlane zobowiązane są stosować gruz z recyklingu, aby nie zalegał on na wysypiskach. Często firmy te przetwarzają gruz bezpośrednio w miejscu rozbiórki obiektu i używają go do budowy nowego. Ma to znaczący wpływ na koszty transportu – nie jest potrzebne wynajmowanie kontenerów do wywozu a także dowóz materiału budowlanego.

Podziel się.

O autorze

Artykuł Partnera