Prowadzenie własnego biznesu daje wiele możliwości zarówno samym przedsiębiorcom, jak i osobom zatrudnionym w firmie. Aby utrzymać dobry wizerunek organizacji oraz jej rentowność, należy m.in. podejmować działania, zapewniające rozwój, a unikać tych, które prowadzą do licznych oszustw czy nadużyć, takich jak np. korupcja. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości, należy niezwłocznie przeprowadzić czynności naprawcze. W takiej sytuacji niezbędne jest również przeprowadzenie audytu śledczego. Audyt dochodzeniowy – co to takiego i na czym polega?

Czym jest audyt śledczy?

Audyt śledczy, często nazywany jest również audytem dochodzeniowym. To nic innego, jak rodzaj kontroli przeprowadzanej w celu dokonania oceny, czy działalność danej firmy jest prawidłowa z punktu widzenia wszystkich interesariuszy organizacji. Prawidłowo przeprowadzony audyt śledczy pozwala m.in. zredukować oportunizm stron kontraktu, co w praktyce przekłada się np. na większą efektywność gospodarowania.

W odróżnieniu od innych form kontroli, w audycie dochodzeniowym stosuje się metody i techniki, ściśle skoncentrowane na wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości w przedsiębiorstwie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.ey.com/pl/pl/services/assurance/fraud-investigation—dispute-services.

Profesjonalne przeprowadzenie audytu śledczego służy wyeliminowaniu wszystkich patologicznych zjawisk zachodzących w organizacji. Mowa m.in. o oszustwach, tzw. „praniu brudnych pieniędzy” oraz wszelkich niezgodnościach w działalności firmy, które mogą negatywnie wpłynąć na jej wizerunek lub rentowność.

Czy wiesz, że…

według badań ACFE, światowa gospodarka w wyniku nadużyć i przestępstw w firmach może tracić nawet 6% przychodów? Co więcej, brak szybkiej reakcji może prowadzić nawet do upadku organizacji! W przypadku jakichkolwiek podejrzeń o nieprawidłowości w przedsiębiorstwie, należy niezwłocznie powołać zespół zarządzania ryzykiem nadużyć!

Audyt śledczy to nic innego, jak rodzaj kontroli przeprowadzanej w celu dokonania oceny, czy działalność danej firmy jest prawidłowa

Audyt śledczy to nic innego, jak rodzaj kontroli przeprowadzanej w celu dokonania oceny, czy działalność danej firmy jest prawidłowa

Na czym polega zarządzanie ryzykiem nadużyć?

Profesjonalne zarządzanie ryzykiem nadużyć polega na prowadzeniu takich działań, jak na przykład:

  • audyt śledczy (audyt dochodzeniowy), czyli wykrywanie niewłaściwych zachowań i nadużyć, prowadzenie postępowań wyjaśniających, analiza dokumentacji finansowej firmy oraz innych dokumentów m.in. pod kątem korupcji;
  • doradztwo i ekspertyzy finansowe – doradztwo w zakresie naruszeń praw patentowych, ceny zakupu, ochrony marki itd.;
  • informatyka śledcza – odszukiwanie i gromadzenie danych elektronicznych, zabezpieczanie dysków twardych, przywracanie baz danych;
  • szczegółowa analiza danych finansowych – analiza danych z systemów geolokacji, ocena i monitoring ryzyka FCPA na podstawie wielu systemów;
  • przeciwdziałanie nieprawidłowościom i nieetycznym zachowaniom – szkolenia poprawiające stopień świadomości dot. niewłaściwych zachowań, które mogą występować w firmach, opracowywanie planów działania na wypadek sytuacji kryzysowej;
  • doradztwo dot. przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy” – praca nad nowym lub ulepszonym oprogramowaniem w tym zakresie, ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy;
  • doradztwo dot. zgodności z obowiązującymi regulacjami – usprawnianie procedur zapewniania zgodności, monitoring działania systemu czy procedur kontrolnych.

Jednocześnie należy pamiętać o tym, że wszelkie nieprawidłowości i nadużycia mogą pojawiać się w bezpośrednim otoczeniu firmy, ale także w ramach jej wewnętrznych struktur.

Podziel się.