Analiza statystyczna ankiety może wydawać się na pozór prosta. W rzeczywistości jednak dokładny opis informacji zebranych w drodze przeprowadzonych badań, jest wyzwaniem – i to nie tylko dla studentów piszących prace dyplomowe.

Ankiety przeprowadzane są niezwykle często – choćby w celu poznania opinii publicznej na wybrany temat. Z ankiet korzystają także firmy, które chcą poznać opinie konsumentów odnośnie swoich produktów lub jakości obsługi klienta. Zebranie danych to jednak dopiero wstęp do prawdziwej pracy, jaką jest dokładna analiza i opis ankiety.

Z czego wynikają trudności przy opracowywaniu ankiet?

Po pierwsze – zwykle zebranych informacji jest bardzo dużo i już samo „przebrnięcie” przez pozyskane dane, ich uszeregowanie i opisanie, jest czasochłonne. Przy tysiącach odpowiedzi respondentów, łatwiej też o błąd. Po drugie – opis ankiety powinien zawierać także elementy graficzne (diagramy lub wykresy), o czym łatwo zapominają choćby studenci.

Zatem trudno się dziwić, że tak często zarówno wspomniani studenci, jak i przedsiębiorcy, korzystają z pomocy firm zewnętrznych, których zadaniem jest opracowanie ankiety w taki sposób, by była w całości wolna od błędów.

Analiza statystyczna ankiety może wydawać się na pozór prosta. W rzeczywistości jednak dokładny opis informacji zebranych w drodze przeprowadzonych badań, jest wyzwaniem

Analiza statystyczna ankiety może wydawać się na pozór prosta. W rzeczywistości jednak dokładny opis informacji zebranych w drodze przeprowadzonych badań, jest wyzwaniem

Profesjonalny opis ankiety

Firmy takie, jak Promediana, oferują swoim Klientom rzetelne zapoznanie się z przesłanymi do nich materiałami, ich przestudiowanie i wprowadzenie niezbędnych korekt. To zespół ekspertów z różnych dziedzin – od socjologii, przez psychologię, aż po medycynę. Dzięki dokładnej znajomości tak wielu zagadnień, firmy zewnętrzne szybko są w stanie dokonać analizy ankiety – bez względu na to, jaki temat był w tej formie badany. To również pewność, że specjalistom „nie umknie” żadne zagadnienie, a poprawiona przez nich np. część badawcza pracy magisterskiej, będzie kompletna i w pełni poprawna.

Czy warto korzystać z pomocy firm zewnętrznych?

Z całą pewnością tak. Przemawia za tym kilka aspektów:

  • oszczędność czasu
  • pewność, że zebrane dane zostały opisane w sposób prawidłowy
  • gwarancja braku błędów
  • gwarancja, że część badawcza jest spójna i kompletna

Jak wspomnieliśmy w niniejszym artykule, do takich firm jak Promediana, zwracają się z prośbą o pomoc nie tylko studenci, ale także przedsiębiorcy i ośrodki badawcze. Stanowi to o wysokiej jakości obsługi Zleceniodawców przez pracowników Promediany, z której pomocy warto skorzystać. Zwłaszcza, jeśli samodzielne opracowanie ankiety i brak pewności co do jej prawidłowego opisu, stanowi poważny problem.

Podziel się.